Ang "Pinaka IGAT"Ang "Pinaka IGAT" na 2bag sa mga babae na m0 apply ug trabaho..
"Bisan UNSA na POSITION sir..BASTA MASULOD lang."

Nyahaha..
Gdmrng..

Comments

0 Responses to "Ang "Pinaka IGAT""