Ang "Pinaka IGAT"



Ang "Pinaka IGAT" na 2bag sa mga babae na m0 apply ug trabaho..








"Bisan UNSA na POSITION sir..



BASTA MASULOD lang."

Nyahaha..
Gdmrng..

Comments

0 Responses to "Ang "Pinaka IGAT""