NAnay: w0w! ang sipag ng anak ko. mabuti yn,nagttnim ka!

NAnay: w0w! ang sipag ng anak ko. mabuti yn,nagttnim ka!
bk8 m nmn na icp n magtanim sa harap ng bhy ntin?
anak:"a huge wave of z0mbies is appr0aching"

Comments

0 Responses to "NAnay: w0w! ang sipag ng anak ko. mabuti yn,nagttnim ka!"