Parang Coke

ang laman
ng wallet ko
ay parang
COKE:minsan SAKTO.minsan naman ZERO.
hehehe.

Comments

0 Responses to "Parang Coke"