masarap

Masarap
ang walang
magawa sa
buhay.


Tingnan m0 'k0...


Walang magawa
sa buhay!Pero masarap.


Hahaha!:-D

Comments

0 Responses to "masarap"