Bra

Wife: Luv, paliti ko'g bra bi. Husband: Saba diha! Kagamay nimog totoy mgbra pa gyud ka! Wife: Hala si Luv kalain! Kaw gani halos way oten, mgbrief man lagi ka

Comments

0 Responses to "Bra"