NAGTILTIL

Sa cementryo usa ka gabii:


GUARD: SusMaryosep! Abi nak0g kalag ka! Unsa imo gitiltil diha sa Lapida?


NAGTILTIL: Ang mga amaw wr0ng speling akng ngalan!

Comments

0 Responses to "NAGTILTIL"