hv u tried loving sum1 hu cn nvr b urs?

hv u tried
loving sum1
hu cn
nvr b urs?

ako wla pa kay na akoa man tanan.haha

Comments

0 Responses to "hv u tried loving sum1 hu cn nvr b urs?"