SAKOP-AMO

SAKOP: Lenti kang amoha ka! Imo kong gihimo nga tawo2x sa basakan, unya ako sweldo walay saka2x! Kun mamatay ko, kinsa mopakaon sa akong pamilya, ikaw?
AMO: Eninglisa, kay patas-an nako imong sweldo.
SAKOP: Lightning you! Man2x me in the farm, my salary did not climb! If i die, who wil eat my family, you?

Comments

0 Responses to "SAKOP-AMO"