Friendship SMS

i mAy nt
bE d 1
u'd aLwyS
rUN 2,
nT
ExAcTLy
uR
bStFRnd
bt if evR
U gEt
hURt
& u nid
sUm1
2 taLk 2,
jZ caLL
mE.
U kNw
id LUv 2
hEAR
yOU sAy.
"frEnd, i nid u.."
---------------------------------------------------
Mörning is thé
BésT TimE tö gréét
"SPECIAL PEOPLE"
cöz thé rémäining
höürs söön
will bé
BUSY... sö lét mé säy Hello,
Täké Cäré &
Kéep on Smiling.
G¤¤d m¤rning!

---------------------------------------------
SoMe
frEnS
R woRtH
2b THR0WN
SMe r
gud
2B
KEPT
&
sm r
2B
TREASURED

& i thnk ur d1
hu nids 2B..

THR0WN

hahaha!


in
a
treAsUre b0x..
2B KePt
4evEr!

---------------------------------------------
iF
2 H RtS
R M Nt
t B FRi NDS,
N
M tt R
H W L NG
iT t K S,
H W
F R
D Y
G ,
H W
T F
iT
S MS,
F t
WiLL
BRiNG
D M
2G tH R
t
SH R
FRNDSHiP

4ever!(";)

---------------------------------------------

S lht
ng kulitan
at
asarn
s bwt
twnan
at
ilng iykn
mla s
syawn
hnggng s
knthan
s pgtkip
s kslnan
at bukngan

dko
mtndaan


nsb k bng

SALAMAT
KAiBiGAN?

Comments

1 Response to "Friendship SMS"

AlRitch said... February 2, 2008 at 7:32 PM

akong blog sa i.ph parepareha pud ani. More on sa mga SMS Quotes..ehheheheh